Atrium

“Trukkos tukrok, otthon a Trieszti-obolben”, Atrium, numero 2/2011, 2011, pagg. 73-78