POLO ESPOSITIVO A TRIESTE / EXHIBITION CENTER IN TRIESTE – 2000